Choď na obsah Choď na menu
 


Obrázok

Kostol svätého Martina v Bošanoch v okrese Topoľčany z roku 1776 bol postavený na mieste starého gotického kostola. Stavba nového kostola bola dokončená v roku 1776 v neskorobarokovom slohu. Je to jednoloďová stavba so vstavanou vežou.

 

 

 

 

Obrázok

Ranobarokový jednoloďový kostol z prvej polovice 18. storočia v obci Brodzany.

 

 

 

 

 

 

Obrázok

Kostolík v obci Horná Ves.

 

 

 

 

 

 

 

ObrázokBrodziansky renesančný kaštieľ, v 18 stor. zbarokizovaný a v 19. stor. romanticky upravený, sa stal centrom ruského umenia a kultúry na území Slovenska. Na puškinovskú tradíciu nadväzuje aj súčasne využitie objektu - expozícia Literárneho múzea A. S. Puškina (jediné múzeum Puškina v zahraničí).

 

 

 

Obrázok

Dominantou obce Krásno je klasicistický rímsko-katolícky kostol z 18. storočia s oltárnym obrazom od Zanussiho z roku 1806.

 

 

 

 

 

 

Obrázok Stavebnou pamiatkou Malých Krštenian je pôvodne gotický kostol zo 14. storočia niekoľkokrát prestavaný.

 

 

 

 

Obrázok Kostol Sv. Michala v dnešnej podobe bol postavený na starších základoch. Prvá zmienka je z 11.storočia. Bol postavený v gotickom štýle, v roku 1669 ho pristavením kaplnky renesančne upravili. Svedčí o tom dodnes zachovaný nápis nad dverami na chóre. V súčasnej dobe má kostol vežu ihlanového tvaru, ktorá bola v roku 1956 zvýšená o šestnásť metrov. V Hornej časti veže sú umiestnené tri zvony. Najväčší zvon je zasvätený Sedembolestnej Panne Márií, prostredný je zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi a malý zvon je zasvätený sv. Zuzane.

 

 

 

 

Obrázok Kostol s vysokou vežou je aj dnes zďaleka viditeľnou dominantou obce Osľany a okolia. Bol postavený pred r. 1322, neskôr dvakrát prestavaný a zasvätili ho sv. Štefanovi.

 

 

 

 

Obrázok

Dominantou obce Pažiť je moderný Rímsko-katolícky kostol sv.Dominika Savia dostavaný v roku 1991.

 

 

 

 

 

 

Obrázok Kostol a kláštor piaristov z roku 1666 na ulici A. Hlinku nachádzajúci sa v Prievidzi. Architektúra a nástenné maľby kostola patria medzi najhodnotnejšie barokové pamiatky na Slovensku. Bartolomejský kostol pôvodne gotický z konca 14. storočia, neskôr prestavený Mariánsky kostol na cintoríne s neskororománsky slohom z roku 1260.

 

 

 

 

Obrázok Skýcov je obec na Slovensku v okrese Zlaté Moravce. V obci je rímskokatolícky kostol Panny Márie Nanebovzatej z roku 1777.

 

 

 

 

 

 

Obrázok Kostol vš.svätých v obci Solčany, pôvodne gotický uvádzaný v listine z roku 1397, v 18. storočí prestavaný.

 

 

 

 

 

 

Obrázok Nový kostol v obci Veľké Kršteňany.

 

 

 

 

 

Obrázok Gotický kostol postavený na starších základoch v obci Veľké Uherce. Kostol sv. Michala archanjela katolícky, gotický z roku 1332, vystavaný na starších základoch. Renesančne upravený v roku 1669, keď pristavali bočnú kaplnku. Presbytérium upravené v 1. polovici 19. storočia. Presbytérium zaklenuté klasicistickou korýtkovou klenbou, loď renesančnou krížovou hrebienkovou klenbou. V presbytériu zachované gotické pastofórium z 15. storočia. Vnútorné zariadenie z konca 19. storočia.

 

 

 

Obrázok Partizánske- kostol Božského Srdca Ježišovho. Jeho interiér je unikátne dojemné umelecké dielo vypracované národným umelcom Tiborom Bártfayom. Kostol bol dostavaný a vysvätený v roku 1949 a v roku 1996 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

 

 

 

Obrázok Kostol sv. Tomáša apoštola je najmladší kostol v meste, postavený v roku 1999 na sídlisku Šípok v Partizánskom.

 

 

 

 

 

Obrázok Horný pomník nachádzajúci sa v lese neďaleko sídliska Šípok postavený na pamiatku prísahy partizánov, práve na tomto mieste.

 

 

 

 

 

 

Obrázok Dolný pomník, ktorý je postavený ako spomienka na padlých partizánov. Nachádza sa blízko cesty na sídlisko Šípok.

 

 

 

 

 

 

Obrázok Predrománsky kostolík z konca 11.storočia v obci Krásno patrí k najstarším pamiatkam na Slovensku.

 

 

 

 

ObrázokVodný hrad nachádzajúci sa na Šimonovianskej ulici v Partizánskom v časti Šimonovany. Goticko-renesančný kaštieľ zo 14. - 16. storočia. Pôvodná obytná veža z 1. polovice 13. storočia, chránená ramenom Nitry a umelými priekopami.